DOCUMENTS:

 

Per a sol.licitar un CERTIFICAT de dades o circunstancies dels alumnes, has d'omplir la sol.licitud  mitjançant el model de
 sol.licitud de certificats i enviar per correu al centre: c5006148@xtec.cat

 

Per a sol.licitar qualsevol altre tramit

 
Per sol·licitar les convalidacions cal emplenar el model de convalidació.
  
En el següent enllaç  trobaràs tota la informació.
Omplir la sol·licitud i adjuntar el document d'identitat i la documentació si escau.
Els títols tenen unes taxes.
Informació de les taxes:
 

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/

 
Informació de les bonificacions:

 

 

Generalitat de Catalunya . Departament d'Ensenyament . Institut d'Ostalaria Les-Val d'Aran

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Generalitat de Catalunya . Departament d'Educació. Institut d'Ostalaria Les