PROGRAMA DE TRANSICIÓ AL TREBALL - PTT COMERÇ I VENDES

El Programa de Transició al Treball (PTT) consisteix en uns estudis reglats adreçats a joves no ocupats que hagin deixat l'educació secundària sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar el programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions formatives. L'edat mínima d'accés en l'any d'inici és de 16 anys SENSE HAVER FINALITZAT ELS ESTUDIS ESO..

El programa de formació i inserció té com a objectiu que l'alumnat pugui desenvolupar actituds i competències que contribueixen al seu creixement personal i a la seva inserció social i laboral, donat que el programa té la finalitat formativa i professionalitzadora d'un perfil professional concret.

El programa s'estructura en:

  • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques que han de facilitar l'assoliment de les competències professionals. 
  • Mòduls de formació professional per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques amb alternança en centres de treball. 
  • Accions de seguiment i orientació a l'alumne.

 

 

 

 

CURS 2022-23

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Generalitat de Catalunya . Departament d'Educació. Institut d'Ostalaria Les