Curs 2024-25

     Documentació per a matricula dels estudis:

 

  • Full imprès matricula.
  • Fotocòpia del DNI, NIE, Passaport de l’alumne.
  • Resguard  del pagament de l’aportació de material. Compren assegurança escolar obligatòria.
  • Fotocòpia dels estudis que donen accés al cicle formatiu.

                 Certificació acadèmica on consti la qualificació final: ESO, BUP, FP-

  Prova d’Accés a Grau Mitjà, CAM, CFGM...

             Si la titulació és estrangera  s’ha de portar el resguard de l’homologació

  • Fotocòpia de la Targeta Identificació sanitària.
  • Totes les autoritzacions signades.
  • Si l’alumne és menor d’edat, també cal presentar:

§ Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

§Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a).

 

 

 

CFGM DISTRIBUCIÓ CONJUNTA: 

  • CUINA I GASTRONOMIA                                 
  • FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA               

 

Full matricula

Curs 2024-25

Preus i despeses

Curs 2024-25

 Domiciliació bancària

 2024-25

Dades bancaries

Escola

Autorització +18

Inici de curs

Autoritzció -18

Inici de curs

Autorització +18

Imatge

Autorització - 18

Imatge

Autorització +18

Recursos Digitals

Autorització -18

Recursos​ Digitals

 

 

CFGS DE GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 

 

Full matricula GAT

Curs 2024-25

Compromís d'alternança FP DUAL

Documentació matricula curs 2024-25

 Autoritzacions inici

curs 2024-25

Preus curs i dades bancaries

Pagament de taxes

Autorització imatge

 

Autorització recursos 

digitals

 

 

Programa de Transició al Treball (PTT)

Auxiliar de comerç, oficina i atenció al públic.

Documentació 

Full matricula 24-25

Autorització -18

Inici de curs

Autorització -18 

Imatge

 

Autorització -18 

Recursos digitals

Autorització +18

Inici de curs

Autorització +18

Imatge

Autorització +18

Recursos digitals

 

Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Institut d'Ostalaria Les-Val d'Aran

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Generalitat de Catalunya . Departament d'Educació. Institut d'Ostalaria Les