Exposició 1983-2023 Preinscripció curs 2023-24 (Dates )
 Exposició 1983-2023Preinscripció curs 2023-24(Dates ) 

 

Documentació per la matrícula dels cicles

Curs 2023-24

 • Full imprès matrícula.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE, Passaport de l’alumne.
 • Si l’alumne és menor d’edat, també cal presentar:
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a).
 • Resguard  del pagament de l’aportació de material. (50€)
 • Original i fotocòpia dels estudis que donen accés al cicle formatiu.

Certificació acadèmica on consti la qualificació final: ESO, BUP, FP-1, Prova d’Accés a Grau Mitjà, CAM, CFGM ...

 • Original i fotocòpia de la Targeta d'identificació sanitària.
 • Full d’autoritzacions  signada.
 • Si la titulació és estrangera  s’ha de portar el resguard de l’homologació

 

CFGM DISTRIBUCIÓ CONJUNTA: 

 • CUINA I GASTRONOMIA                                 
 • PASTISSERIA, FORNERIA I CONFITERIA               

 

Full matricula

Curs 2023-24

Preus i despeses

Curs 2023-24

 Domiciliació bancària 2023-24

Dades bancaries

Escola

Autorització  +18

Autoritzció    -18

CFGS DE GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 

 

Full matricula GAT

Curs 2023-24

Compromis d'alternança  FP DUAL

Documentació matricula curs 2023-24

Autoritzacions

curs 2023-24

Preus curs  i dades bancaries

Pagament de taxes

Programe de Transició al Treball (PTT)

Documentació 

Full matricula 23-24

 

Generalitat de Catalunya .

Departament d'Educació .

Institut d'Ostalaria Les-Val d'Aran

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Generalitat de Catalunya . Departament d'Educació. Institut d'Ostalaria Les