¡Convocatoria Becas ERASMUS +21!
¡Convocatoria Becas ERASMUS +21!

PROGRAMA DE FORMACIÓ INICIAL (PFI)

El Programa de Formació Inicial consisteix en uns estudis reglats adreçats a joves no ocupats que hagin deixat l'educació secundària sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar el programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions formatives. L'edat mínima d'accés en l'any d'inici és de 16 anys.

El programa de formació i inserció té com a objectiu que l'alumnat pugui desenvolupar actituds i competències que contribueixen al seu creixement personal i a la seva inserció social i laboral, donat que el programa té la finalitat formativa i professionalitzadora d'un perfil professional concret.

El programa s'estructura en:

 • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques que han de facilitar l'assoliment de les competències professionals. 
 • Mòduls de formació professional per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques amb alternança en centres de treball. 
 • Accions de seguiment i orientació de l'alumne.
L'alumnat durant aquest programa rep un ensenyament formatiu dirigit a la professionalització i la inserció en el món laboral. L'alumnat s'inicia en la inclusió del centre i progressivament participarà als mòduls ordinaris del cicle formatiu.

El programes de formació i inserció tenen tres modalitats:
 • Plans d'iniciació professional (PIP): programes adaptats dirigits específicament a alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Plans de transició al treball (PTT)
 • Programes de formació i aprenentatge professional. 
El perfil professional que desenvolupem al nostre centre educatiu és el d'Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració. La competència general d'aquest perfil consisteix a realitzar amb autonomia, les operacions bàsiques de preparació i conservació d'elaboracions culinàries senzilles en l'àmbit de la producció en cuina i les operacions de preparació i presentació d'aliments i begudes en establiments de restauració, assistint en els processos de servei i atenció al client, seguint els protocols de qualitat establerts, observant les normes d'higiene, prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.
El programa es divideix en els següents mòduls:
 • Mòduls Obligatoris (Mòduls de formació professional)
 • Mòduls de formació general
 • Tutoria, seguiment i orientació personalitzada
El programa es va iniciar el curs 2014-2015 amb la primera promoció, els alumnes del qual el curs vinent es convertiran en la primera promoció d'aquest programa. La superació d'aquest programa de formació i inserció comporta:
 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar, que emet l'Administració laboral.
 • Accès als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.
Més informació click: c5006148@xtec.cat ref: INFO PFI

Generalitat de Catalunya . Departament d'Ensenyament . Institut d'Ostalaria Les-Val d'Aran
Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
Generalitat de Catalunya . Departament d'Educació. Institut d'Ostalaria Les